Veřejná zakázka: Rekonstrukce technologie chlazení na zimním stadionu Kroměříž

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 346
Systémové číslo: P20V00000001
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2020-001339
Datum zahájení: 13.01.2020
Nabídku podat do: 27.02.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce technologie chlazení na zimním stadionu Kroměříž
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je výměna technologie chlazení a stavební úpravy stávající ledové plochy včetně jejího bezprostředního okolí a osázení nových mantinelů.
Ke stavebnímu objektu nebude prováděna přístavba ani nástavba k původní stavbě. Stavební činnosti zahrnují drobné stavební úpravy a práce související s výměnou technologie chlazení. Ledová plocha bude vybavena novými mantinely. Nová ledová plocha bude umístěna na stávající chladící desku kluziště. Skladba nové ledové plochy bude doplněna o hydroizolaci, tepelnou izolaci z extrudovaného polystyrenu a kluznou vrstvu. Součástí skladby bude také montáž separační vrstvy. Dále bude provedeno vybourání střešního pláště a osazení nové střešní konstrukce.
Před instalací nového chladícího zařízení bude demontována stávající technologie a potrubní rozvody. Chladící zařízení bude tvořeno dvojicí kompresorů s automatickou regulací výkonu, které budou zajišťovat chlazení ledové plochy okruhem přímého chlazení napojeného na nové trubní vlásenky umístěné v ledové ploše kluziště. Nové chladící zařízení bude instalováno v místě původního zařízení.
Veřejná zakázka se člení na následující stavební objekty:
SO 01 – Rekonstrukce technologie chlazení, včetně nové chladící desky
SO 02 – Stavební úpravy objektu technologie

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 36 490 677 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Město Kroměříž
 • IČO: 00287351
 • Poštovní adresa:
  Velké náměstí 115/1
  76701 Kroměříž
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 369466

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.mesto-kromeriz.cz)

Kontakt

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy