Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Samostatný parkovací systém P+G a B+R v Kroměříži – Parkovací dům na ulici Havlíčkova
Odesílatel
Organizace odesílatele Město Kroměříž [IČO: 00287351]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 04.02.2020 16:40:49
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vysvětlení ZD 15


Přílohy
- Vysvětlení ZD 15.zip (1.25 MB)