Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Samostatný parkovací systém P+G a B+R v Kroměříži – Parkovací dům na ulici Havlíčkova - účelová komunikace - napojení na silnici II/432
podlimitní V jednání 04.10.2021 14.10.2021 10:00
Zpracování projektové dokumentace - "Úprava předprostoru Knihovny Kroměřížska"
VZ malého rozsahu Hodnocení 01.10.2021 12.10.2021 10:00
Nákup výpočetní techniky
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 17.09.2021 27.09.2021 10:00
Protierozní opatření Těšnovice - zemní práce
VZ malého rozsahu Zadáno 17.09.2021 29.09.2021 10:30
Dodávka elektřiny na období 1. 1. 2022 - 31. 12. 2023
nadlimitní Zadáno 14.09.2021 17.09.2020 14:20
Koncepce kultury na období 2021 - 2025
VZ malého rozsahu Zadáno 19.08.2021 02.09.2021 10:00
Výkon TDS na stavbě Podzemní a polopodzemní kontejnery
VZ malého rozsahu Zadáno 17.08.2021 25.08.2021 10:00
MODERNIZACE ZDROJE TEPLA – BD NÁMĚSTÍ MÍRU Č. P. 520, KROMĚŘÍŽ
podlimitní Zadáno 13.08.2021 31.08.2021 10:00
CYKLO opatření - Změna TDZ na ulici Na Lindovce a na ulici Lutopecká v Kroměříži
VZ malého rozsahu Zadáno 04.08.2021 18.08.2021 09:00
Zajištění komplexního systému nakládání se směsným komunálním odpadem a využitelnými složkami na území města Kroměříže
nadlimitní Hodnocení 02.08.2021 04.10.2021 12:00
Oprava místní komunikace na ulici Čelakovského, Elišky Krásnohorské v Kroměříži a v místní části Postoupky v lokalitě k Věžeckému potoku
VZ malého rozsahu Zadáno 30.07.2021 17.08.2021 10:00
Úprava lesoparku a revitalizace vodní nádrže Hráza v Kroměříži - Mobiliář - OPAKOVANÉ ZADÁNÍ
VZ malého rozsahu Zadáno 30.07.2021 16.08.2021 10:00
PODZEMNÍ A POLOPODZEMNÍ KONTEJNERY V MĚSTĚ KROMĚŘÍŽI
podlimitní Zadáno 30.07.2021 17.08.2021 10:00
Pumptrack Kroměříž
VZ malého rozsahu Zadáno 19.07.2021 27.07.2021 10:00
Aktualizace plánu ÚSES v ORP Kroměříž
podlimitní Zadáno 02.07.2021 22.07.2021 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5 10  ››