Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Poskytování služeb mobilního operátora pro město Kroměříž
nadlimitní Příjem nabídek 09.04.2021 11.05.2021 10:00
Restaurování sloupu Nejsvětější Trojice, Riegrovo náměstí, Kroměříž - opakované zadání
nadlimitní Hodnocení 05.03.2021 06.04.2021 10:00
Nákup výpočetní techniky
VZ malého rozsahu Hodnocení 05.03.2021 17.03.2021 10:00
Oprava světelných signalizačních zařízení - ul. Hulínská a Husovo náměstí v Kroměříži"
VZ malého rozsahu Zadáno 05.03.2021 15.03.2021 10:00
Sloup se sochou Panny Marie - Velké náměstí, Kroměříž - II. ETAPA
VZ malého rozsahu Zadáno 05.03.2021 16.03.2021 09:00
Stavební práce na objektech Kanovnických domů v Kroměříži
VZ malého rozsahu Zadáno 01.03.2021 10.03.2021 10:00
Výkon BoZP na stavbě Bytový dům Havlíčkova 1 v Kroměříži
VZ malého rozsahu Zadáno 19.02.2021 01.03.2021 10:00
Strategický plán města Kroměříže – Aktualizace na léta 2021-2030
VZ malého rozsahu Zadáno 17.02.2021 01.03.2021 10:00
Bytový dům Havlíčkova 1 v Kroměříži
nadlimitní Hodnocení 25.01.2021 24.03.2021 10:00
Výkon stálého technického dozoru a inženýrské činnosti při přípravě, realizaci a v záruční době stavby: "Bytový dům Havlíčkova 1"
VZ malého rozsahu Zadáno 22.01.2021 03.02.2021 10:00
Přestavba pavilonu L v DOZP Barborka na denní stacionář
podlimitní Zadáno 29.12.2020 21.01.2021 10:00
Samostatný parkovací systém P+G a B+R v Kroměříži – Parkovací dům na ulici Havlíčkova – dokončení HTÚ v souvislosti s úpravou způsobu zakládání
podlimitní Zadáno 18.12.2020 06.01.2021 13:00
Prvky do skateparku Kroměříž
podlimitní Zadáno 13.11.2020 02.12.2020 10:00
Rekonstrukce smuteční síně v Kroměříži - zpracování architektonické studie
VZ malého rozsahu Zadáno 04.11.2020 20.11.2020 09:00
Nákup výpočetní techniky
VZ malého rozsahu Zadáno 02.11.2020 11.11.2020 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5 10  ››