Veřejné zakázky města Kroměříže

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Město Kroměříž.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Pumptrack Kroměříž
VZ malého rozsahu Hodnocení 19.07.2021 27.07.2021 10:00
Aktualizace plánu ÚSES v ORP Kroměříž
podlimitní Hodnocení 02.07.2021 22.07.2021 10:00
Odstranění objektů a hospodářských budov v lokalitě Dolní zahrady, ul. U Zámečku v k.ú. Kroměříž - III. etapa
VZ malého rozsahu Hodnocení 02.07.2021 20.07.2021 10:00
Oprava vzduchotechnického zařízení v kině Nadsklepí, Milíčovo náměstí 488/2, Kroměříž - OPAKOVANÉ ZADÁNÍ"
VZ malého rozsahu Hodnocení 25.06.2021 08.07.2021 10:00
Dodání herních prvků, jejich montáž a výměna gumových dlaždic v dopadových plochách na dětských hřištích v Kroměříži a místních částech
VZ malého rozsahu Hodnocení 25.06.2021 07.07.2021 10:00
Úprava lesoparku a revitalizace vodní nádrže Hráza v Kroměříži - Mobiliář
VZ malého rozsahu Hodnocení 25.06.2021 12.07.2021 10:00
Lesopark Barbořina - Naučná stezka - Mobiliář
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 22.06.2021 30.06.2021 10:00
Dodávky kancelářského nábytku a souvisejícího vybavení – rámcová smlouva
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 28.05.2021 08.06.2021 10:00
REVITALIZACE ZELENĚ V KROMĚŘÍŽI
podlimitní Hodnocení 28.05.2021 25.06.2021 10:00
Poskytování služeb mobilního operátora pro město Kroměříž
nadlimitní Vyhodnoceno 09.04.2021 11.05.2021 10:00
Bytový dům Havlíčkova 1 v Kroměříži
nadlimitní Hodnocení 25.01.2021 24.03.2021 10:00
Vzdělávací kurzy pro zaměstnance Městského úřadu v Kroměříži - opakované zadání
VZ malého rozsahu Hodnocení 09.03.2018 21.03.2018 10:00
Nákup spotřebního materiálu a hmotného majetku pro aktivity MA21 - opakované zadání
VZ malého rozsahu Hodnocení 02.02.2018 15.02.2018 10:00
Vzdělávací kurzy pro zaměstnance Městského úřadu v Kroměříži
VZ malého rozsahu Hodnocení 08.11.2017 21.11.2017 10:00
Nákup spotřebního materiálu a hmotného majetku pro aktivity MA21
VZ malého rozsahu Hodnocení 06.10.2017 19.10.2017 10:00
všechny zakázky