Veřejné zakázky města Kroměříže

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Město Kroměříž.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Ovocný sad Zlámanka
Město Kroměříž
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 01.03.2024 12.03.2024 10:00
Azylový dům ASTRAS – rekonstrukce sociálního zázemí objektu
Město Kroměříž
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 28.02.2024 14.03.2024 10:00
CHODNÍK A ZASTÁVKA NA ULICI LUTOPECKÁ A CHODNÍK V ULICI OBVODOVÁ, KROMĚŘÍŽ
Město Kroměříž
podlimitní Hodnocení 29.01.2024 16.02.2024 09:00
VÝMĚNA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ A OPRAVA KROVU ZŠ KOMENSKÉHO KROMĚŘÍŽ
Město Kroměříž
podlimitní Hodnocení 29.01.2024 20.02.2024 10:00
Obnova projekční DCI technologie v kině Nadsklepí
Město Kroměříž
podlimitní Hodnocení 29.01.2024 15.02.2024 09:00
Administrativní budova – spisovna MěÚ Kroměříž
Město Kroměříž
podlimitní Příjem nabídek 29.01.2024 06.03.2024 10:00
Cyklostezka Kotojedy – Vážany
Město Kroměříž
podlimitní Vyhodnoceno 22.01.2024 08.02.2024 09:00
všechny zakázky