Veřejné zakázky města Kroměříže

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Město Kroměříž.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Rekonstrukce sociálního zázemí v prostoru 1. NP, Riegrovo nám. čp. 149, Kroměříž
Město Kroměříž
VZ malého rozsahu Hodnocení 17.05.2023 29.05.2023 13:00
Rekonstrukce vybraných WC na MŠ Žižkova, Kroměříž
Město Kroměříž
VZ malého rozsahu Hodnocení 16.05.2023 29.05.2023 10:00
Rekonstrukce plynové kotelny, Dům kultury v Kroměříži
Město Kroměříž
podlimitní Hodnocení 10.05.2023 02.06.2023 10:00
„Odstavný pruh na ulici Na Lindovce, Kroměříž“ – zhotovení stavby
Město Kroměříž
VZ malého rozsahu Hodnocení 05.05.2023 17.05.2023 10:00
Nákup výpočetní techniky
Město Kroměříž
VZ malého rozsahu Hodnocení 03.05.2023 17.05.2023 10:00
PARKOVÁNÍ NA ULICI ZBOROVSKÁ, KROMĚŘÍŽ
Město Kroměříž
podlimitní Hodnocení 27.04.2023 19.05.2023 10:00
Bezvýkopová oprava kanalizace Bílany, stoka RA
Město Kroměříž
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 25.04.2023 10.05.2023 10:00
„Přechod pro chodce na ul. Velehradská, Kroměříž.“ – zhotovení stavby
Město Kroměříž
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 05.04.2023 18.04.2023 10:00
Nákup nízkoemisních vozidel pro Sociální služby města Kroměříže, příspěvková organizace
Město Kroměříž
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 15.03.2023 29.03.2023 10:00
Domov se zvláštním režimem Račín, Kroměříž − zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru
Město Kroměříž
podlimitní Hodnocení 13.03.2023 30.03.2023 10:00
všechny zakázky