Veřejné zakázky města Kroměříže

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Město Kroměříž.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 1.97 MB) a manuálu appletu elektronického podpisu (pdf, 862.47 KB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Centrální nákup elektrické energie
nadlimitní Hodnocení 16.11.2017 18.12.2017 15:00
Vzdělávací kurzy pro zaměstnance Městského úřadu v Kroměříži
VZ malého rozsahu Hodnocení 08.11.2017 21.11.2017 10:00
Klub Starý pivovar Kroměříž
podlimitní Hodnocení 20.10.2017 05.12.2017 11:00
Dodávka a montáž herních prvků na hřiště, Kroměříž
VZ malého rozsahu Hodnocení 16.10.2017 25.10.2017 10:00
Nákup spotřebního materiálu a hmotného majetku pro aktivity MA21
VZ malého rozsahu Hodnocení 06.10.2017 19.10.2017 10:00
Sportovní areál Postoupky
VZ malého rozsahu Hodnocení 20.09.2017 03.10.2017 10:00
Územní studie krajiny pro správní obvod obce s rozšířenou působností Kroměříž
VZ malého rozsahu Hodnocení 14.06.2017 28.06.2017 10:00
Dodávka techniky pro úřad
VZ malého rozsahu Hodnocení 28.03.2017 04.04.2017 12:00
Dodávka IT pro projekty
VZ malého rozsahu Hodnocení 28.03.2017 04.04.2017 12:00
Telestěna pro MP II.
VZ malého rozsahu Hodnocení 01.09.2016 12.09.2016 10:00
Poskytování služeb mobilního operátora pro město Kroměříž
podlimitní Vyhodnoceno 24.08.2016 08.09.2016 13:00
Územní plán Kroměříž (urbanistická soutěž o návrh)
VZ malého rozsahu Hodnocení 01.08.2016 31.10.2016 16:00
Dodávka aktivních prvků
VZ malého rozsahu Hodnocení 09.12.2015 11.12.2015 10:00
Dodávka VoIP telefonů
VZ malého rozsahu Hodnocení 08.12.2015 10.12.2015 12:00
Pronájem kopírovacích strojů pro Městský úřad Kroměříž
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 12.03.2015 24.03.2015 12:00
všechny zakázky