Veřejné zakázky města Kroměříže

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Město Kroměříž.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.15 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Restaurování Mariánského sloupu na Velkém náměstí v Kroměříži
VZ malého rozsahu Hodnocení 15.04.2019 26.04.2019 10:00
„ŠKOLA PRO VŠECHNY, VĚDA HROU“ – KONEKTIVITA + IT
nadlimitní Příjem nabídek 11.04.2019 15.05.2019 10:00
„ŠKOLA PRO VŠECHNY, VĚDA HROU" – STAVEBNÍ PRÁCE
nadlimitní Hodnocení 11.03.2019 18.04.2019 10:00
Dodání herních prvků, jejich montáž a výměna gumových dlaždic v dopadových plochách na dětských hřištích v Kroměříži a místních částech
VZ malého rozsahu Hodnocení 22.02.2019 15.03.2019 10:00
Dětské hřiště a sportoviště v ulici Bedřicha Zelinky
VZ malého rozsahu Hodnocení 29.01.2019 13.02.2019 10:00
Rotační kartotéky pro MěÚ Kroměříž – projekt interiéru
podlimitní Hodnocení 25.01.2019 18.02.2019 13:00
Stavební úprava a instalace dvou rotačních kartoték pro MěÚ Kroměříž
podlimitní Hodnocení 25.01.2019 18.02.2019 10:00
ŠKOLA PRO VŠECHNY, VĚDA HROU
nadlimitní Hodnocení 20.11.2018 31.01.2019 10:00
Oprava chodníku na ulici Gorkého, Kroměříž - ÚSEK 3,6 a 7
VZ malého rozsahu Hodnocení 03.09.2018 12.09.2018 11:00
Vzdělávací kurzy pro zaměstnance Městského úřadu v Kroměříži - opakované zadání
VZ malého rozsahu Hodnocení 09.03.2018 21.03.2018 10:00
Nákup spotřebního materiálu a hmotného majetku pro aktivity MA21 - opakované zadání
VZ malého rozsahu Hodnocení 02.02.2018 15.02.2018 10:00
Vzdělávací kurzy pro zaměstnance Městského úřadu v Kroměříži
VZ malého rozsahu Hodnocení 08.11.2017 21.11.2017 10:00
Nákup spotřebního materiálu a hmotného majetku pro aktivity MA21
VZ malého rozsahu Hodnocení 06.10.2017 19.10.2017 10:00
Územní studie krajiny pro správní obvod obce s rozšířenou působností Kroměříž
VZ malého rozsahu Hodnocení 14.06.2017 28.06.2017 10:00
Poskytování služeb mobilního operátora pro město Kroměříž
podlimitní Vyhodnoceno 24.08.2016 08.09.2016 13:00
všechny zakázky