Veřejné zakázky města Kroměříže

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Město Kroměříž.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Bytový dům, Nám. Míru 520, Kroměříž – rekonstrukce ÚT a ZTI
Město Kroměříž
VZ malého rozsahu Hodnocení 28.06.2024 17.07.2024 10:00
OPRAVA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ DOMU KULTURY V KROMĚŘÍŽI
Město Kroměříž
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 27.05.2024 05.06.2024 10:00
ZŠ Zachar – Úprava vnitřní kanalizace a odvodnění střech
Město Kroměříž
VZ malého rozsahu Hodnocení 21.05.2024 04.06.2024 10:00
Domov se zvláštním režimem Račín, Kroměříž
Město Kroměříž
podlimitní Hodnocení 15.05.2024 15.07.2024 10:00
Oprava elektroinstalace MŠ Páleníčkova Kroměříž
Město Kroměříž
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 14.05.2024 23.05.2024 12:00
Rekonstrukce plynové kotelny – DZU Kroměříž, Lutopecká č. 1422
Město Kroměříž
VZ malého rozsahu Hodnocení 13.05.2024 23.05.2024 09:00
ZŠ u Sýpek č. p. 1462 Kroměříž, rekonstrukce střechy nad učebnami
Město Kroměříž
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 13.05.2024 22.05.2024 10:00
Rekonstrukce vodovodních rozvodů, UT a rekonstrukce vodovodní přípojky MŠ Mánesova
Město Kroměříž
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 10.05.2024 21.05.2024 10:00
MŠ Mánesova 3766, Kroměříž – rekonstrukce střechy
Město Kroměříž
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 07.05.2024 17.05.2024 10:00
Parkování ulice Slovenského národního povstání, Kroměříž
Město Kroměříž
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 06.05.2024 23.05.2024 11:00
MŠ Trávník – rekonstrukce budovy
Město Kroměříž
VZ malého rozsahu Hodnocení 22.04.2024 03.05.2024 10:00
Trávník, havarijní oprava dešťové kanalizace DV1-Š1-Nátok1
Město Kroměříž
VZ malého rozsahu Hodnocení 16.04.2024 29.04.2024 10:00
Modernizace a rekonstrukce školní jídelny na ZŠ Zachar, Kroměříž
Město Kroměříž
VZ malého rozsahu Hodnocení 12.04.2024 24.04.2024 10:00
Gastro – užitkový kontejner Těšnovice
Město Kroměříž
VZ malého rozsahu Hodnocení 04.04.2024 16.04.2024 10:00
Odstavné stání na ulici ČS. Armády, Kroměříž
Město Kroměříž
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 11.03.2024 21.03.2024 10:00
všechny zakázky