Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Zajištění komplexního systému nakládání se směsným komunálním odpadem a využitelnými složkami na území města Kroměříže
Odesílatel Klára Zábrodská
Organizace odesílatele Město Kroměříž [IČO: 00287351]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 24.08.2021 09:18:30
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

viz příloha


Přílohy
- VZ(Kromeriz_Odpady)_Vysvetleni_ZD_03.pdf (216.01 KB)