Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení PARKOVÁNÍ NA ULICI ZBOROVSKÁ, KROMĚŘÍŽ
Odesílatel Zuzana Vajda
Organizace odesílatele Město Kroměříž [IČO: 00287351]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 05.05.2023 10:00:50
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Vážení,
zadavatel podává vysvětlení zadávací dokumentace (02) k veřejné zakázce „PARKOVÁNÍ NA ULICI ZBOROVSKÁ, KROMĚŘÍŽ" zadávané dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů ("zákon").

S pozdravem
Vajda Zuzana


Přílohy
- Vysvětlení ZD_02.pdf (851.37 KB)
- Příloha č. 1 vysvětlení ZD_02.png (241.60 KB)