Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení Rekonstrukce plynové kotelny, Dům kultury v Kroměříži
Odesílatel Mária Kováčiková
Organizace odesílatele Město Kroměříž [IČO: 00287351]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 12.06.2023 12:56:11
Předmět Oznámení rozhodnutí zadavatele o výběru zhotovitele

Vážení účastníci,
přílohou uveřejňujeme Oznámení rozhodnutí zadavatele o výběru zhotovitele.

S pozdravem
Bc. Mária Kováčiková
referentka oddělení veřejných zakázek


Přílohy
- Rozhodnutí o výběru zhotovitele.pdf (260.66 KB)