Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení REKONSTRUKCE BUDOVY S OPRAVOU STŘECHY A KROVU, VELKÉ NÁMĚSTÍ Č.P. 33, KROMĚŘÍŽ
Odesílatel Josef Křeháček
Organizace odesílatele Město Kroměříž [IČO: 00287351]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 22.06.2023 22:45:25
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vysvětlení zadávací dokumentace (02)


Přílohy
- VZD_02 signed.pdf (224.95 KB)