Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Sportovní hala Kroměříž - projektová dokumentace
Odesílatel Eliška Kudělková
Organizace odesílatele S - Invest CZ tender s.r.o. [IČO: 09980229]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 06.09.2023 12:14:50
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Zadavatel obdržel další dotazy k zadávací dokumentaci po lhůtě. Lhůta pro vysvětlení zadávací dokumentace skončila dne 23.8.2023. Zadavatel nebude těsně před skončením lhůty pro podání nabídek již na dotazy odpovídat. Všechny rozhodné lhůty pro toto zadávací řízení jsou uvedeny ve zveřejněné zadávací dokumentaci.