Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení OPRAVA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ DOMU KULTURY V KROMĚŘÍŽI
Odesílatel Mária Kováčiková
Organizace odesílatele Město Kroměříž [IČO: 00287351]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 03.06.2024 13:22:45
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace

Dobrý den,

zadavatel dne 30.05. 2024 obdržel dotaz č. 01 v tomto nezměněném znění:
"VV obsahuje 3 záložky společná pro 1 a 2 etapu není nijak provázána se záložkami Etapa 1 a Etapa 2. Nesčítají se. Jsou však položkově totožné. Je nutno tyto vyplňovat? Nedošlo k pochybení ve formátu VV? Můžeme nechat tuto záložku prázdnou, nebo bude VV nahrazen?"

Odpověď zadavatele:
Zadavatel se omlouvá všem uchazečům za případné komplikace. Platí stávající přílohy zadávací dokumentace, s tím, že list (záložku) č. 2 s názvem: "I.etapa" a list (záložku) č. 3 s názvem "II. etapa" ve výkazu výměr - Kroměříž, Kulturní dům_VV.xlsx, NENÍ NUTNO VYPLŇOVAT.