Přehled veřejných zakázek ve stavu příjem nabídek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Samostatný parkovací systém P+G a B+R v Kroměříži – Parkovací dům na ulici Havlíčkova
podlimitní Příjem nabídek 08.11.2019 05.12.2019 10:00
Výkon zadavatelských činností pro veřejnou zakázku „Zajištění komplexního systému nakládání se směsným komunálním odpadem s využitelnými složkami komunálního odpadu na území města Kroměříž
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 01.11.2019 15.11.2019 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016