Přehled veřejných zakázek ve stavu příjem nabídek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Stavební práce na objektech Kanovnických domů v Kroměříži
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 01.03.2021 10.03.2021 10:00
Bytový dům Havlíčkova 1 v Kroměříži
nadlimitní Příjem nabídek 25.01.2021 17.03.2021 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016