Přehled veřejných zakázek ve stavu příjem nabídek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
ZŠ Zachar – Úprava vnitřní kanalizace a odvodnění střech
Město Kroměříž
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21.05.2024 03.06.2024 10:00
Domov se zvláštním režimem Račín, Kroměříž
Město Kroměříž
podlimitní Příjem nabídek 15.05.2024 17.06.2024 10:00
Oprava elektroinstalace MŠ Páleníčkova Kroměříž
Město Kroměříž
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.05.2024 23.05.2024 12:00
Rekonstrukce plynové kotelny – DZU Kroměříž, Lutopecká č. 1422
Město Kroměříž
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.05.2024 23.05.2024 09:00
ZŠ u Sýpek č. p. 1462 Kroměříž, rekonstrukce střechy nad učebnami
Město Kroměříž
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.05.2024 22.05.2024 10:00
Parkování ulice Slovenského národního povstání, Kroměříž
Město Kroměříž
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 06.05.2024 23.05.2024 11:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016