Přehled veřejných zakázek ve stavu příjem nabídek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Nákup nízkoemisních vozidel pro Sociální služby města Kroměříže, příspěvková organizace
Město Kroměříž
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.03.2023 29.03.2023 10:00
Domov se zvláštním režimem Račín, Kroměříž − zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru
Město Kroměříž
podlimitní Příjem nabídek 13.03.2023 30.03.2023 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016