Přehled veřejných zakázek ve stavu příjem nabídek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Samostatný parkovací systém P+G a B+R v Kroměříži - Parkovací dům na ulici Havlíčkova - dílčí část 2 „Parkovací dům - OPAKOVANÉ ZADÁNÍ“
podlimitní Příjem nabídek 03.08.2020 04.09.2020 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016