Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Územní plán Kroměříž (urbanistická soutěž o návrh)
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem soutěže o návrh ve smyslu ustanovení § 102 – 109 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů je zpracování urbanistického návrhu základních východisek koncepce územního rozvoje celého správního území města Kroměříže a řešení širších vazeb.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Soutěžní návrhy lze odevzdat osobně v podatelně Městského úřadu Kroměříž, 1. máje 3191, Kroměříž v úředních hodinách podatelny, nejpozději dne: 31.10. 2016 do 16:00 hodin.
Úřední hodiny podatelny: pondělí 7:30 - 17:00, úterý 7:00 - 15:00, středa 7:30 - 17:00, čtvrtek 7:00 - 15:30 a pátek 7:00 - 14:00. Za okamžik podání nabídky se považuje její fyzické převzetí podatelnou Městského úřadu Kroměříž na výše uvedené adrese.
V případě odeslání návrhu poštou nebo jinou veřejnou přepravou zásilek je odesílatel ve vlastním zájmu povinen zajistit, aby byl návrh doručen na adresu Město Kroměříž, Velké nám. 115/1, 767 01 Kroměříž ve stanovené lhůtě výše.
Kontakt: Město Kroměříž, Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: Soutěž o návrh
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 31.10.2016 16:00
Počátek běhu lhůt: 01.08.2016
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky:
Odpovědné zadávání: