Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Úklidové práce v budovách Městského úřadu Kroměříž
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění služeb pravidelného, nepravidelného a generálního úklidu v prostorách níže uvedených budov Městského úřadu Kroměříž:
• Budova A, Velké nám. 115
• Budova B, Husovo nám. 534
• Budova C, 1. Máje 3191
• Budova D, 1. máje 533
• Budova E, Velké nám. 33
• Budova F, Riegrovo náměstí 149
• Budova PDA, Hanácké náměstí 625
Požadavky na rozsah a charakter předmětu plnění jsou podrobně a závazně specifikovány v přílohách zadávací dokumentace č. 1 – Standardy úklidových služeb, č. 2 – Rozsah úklidových prací, a dále v obchodních podmínkách veřejné zakázky, které tvoří přílohu zadávací dokumentace č. 3.
Místo plnění: Kroměříž
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.mesto-kromeriz.cz)
Kontakt:
e-mail: michal@petrasrezek.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 21.10.2022 10:00
Datum zahájení: 16.09.2022 13:12
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky:
Odpovědné zadávání: