Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: „Bytový dům náměstí Míru 520, Kroměříž – rekonstrukce“ - zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je vypracování projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorský dozor na akci: „Bytový dům náměstí Míru 520, Kroměříž – rekonstrukce“.

Předmětem projekčních prací bude:
 Stavební úpravy spojené se změnou vytápění a přípravou TUV pro 40 bytových jednotek (stávající lokální vytápění a ohřev TUV samostatným plynovodním vedením pro každou BJ bude zrušeno a nově se každá BJ připojí k již instalovanému centrálnímu zdroji, nová kotelna v 1. PP již provedena) a s tím spojené nutné úpravy obálky domu s číslem popisným 520.
 Repase (popř. výměna) výplní otvorů.
 Rekonstrukce půdních prostor (posouzení, nutných opatření vzhledem k instalovanému zdroji vytápění).
Místo plnění: Kroměříž
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.mesto-kromeriz.cz)
Kontakt: Bc. Mária Kováčiková
e-mail: maria.kovacikova@mestokm.cz
tel: +420 573 321 283
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR s uveřejněním výzvy
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 07.10.2022 10:00
Datum zahájení: 19.09.2022 10:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky:
Odpovědné zadávání: