Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Stezka pro pěší a cyklisty Kroměříž – Trávnické zahrady - zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a výkon autorského dozoru
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je vypracování projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a výkon autorského dozoru na akci: „Stezka pro pěší a cyklisty Kroměříž – Trávnické zahrady“.
Místo plnění: Kroměříž
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.mesto-kromeriz.cz) nebo v listinné podobě na adresu zadavatele.
Kontakt: Bc. Zuzana Vajda
e-mail: zuzana.vajda@mestokm.cz
tel: 573 321 110
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR s uveřejněním výzvy
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 14.12.2022 10:00
Datum zahájení: 28.11.2022 10:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky:
Odpovědné zadávání: