Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: PARKOVÁNÍ NA ULICI ZBOROVSKÁ, KROMĚŘÍŽ
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je vybudování parkoviště na ulici Zborovská v Kroměříži dle projektové dokumentace, kterou zpracoval Ing. Vojtěch Řihák, projekční a inženýrská činnost, Nitranská 4486, 767 01 Kroměříž, IČO: 68048998.

Stavební objekty:
• SO01 – Dopravní řešení
• SO02 – Trasa trubkového vedení
• SO03 – Veřejné osvětlení

Podrobnou specifikaci předmětu veřejné zakázky jakož i obchodní a platební podmínky obsahuje zadávací dokumentace a její přílohy.
Místo plnění: Kroměříž
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.mesto-kromeriz.cz)
Kontakt: Bc. Zuzana Vajda
e-mail: zuzana.vajda@mestokm.cz
tel: 573 321 110
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: bez výzvy v E-ZAK
Datum předložení nabídky: 19.05.2023 10:00
Datum zahájení: 27.04.2023 15:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky:
Odpovědné zadávání: