Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Nákup výpočetní techniky
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu (dále jen VZMR) jsou dodávky výpočetní techniky dle požadavků zadavatele, které jsou blíže specifikovány v návrzích kupních smluv, které jsou součástí příloh
Dle požadovaných celků a druhů výpočetní techniky je VZMR rozdělena na tři částí:
Část 1: Dodávka 20 kusů stolních počítačů (PC) včetně příslušenství
Část 2: Dodávka 10 kusů notebooků a dokovacích stanic včetně příslušenství
Část 3: Dodávka 50 kusů monitorů
Dodavatel je oprávněn podat nabídku na kteroukoliv část veřejné zakázky. Zadavatel účast v jednotlivých částech VZMR neomezuje.
Zmíněné zboží (PC, notebooky, dokovací stanice i monitory) musí být určeny k prodeji na českém trhu, musí být nové, nepoužité a nesmí být starší více jak 8 měsíců, přičemž rozhodným datem je nabytí účinnosti smlouvy. Parametry zboží, záruky a data výrobků budou ověřeny na veřejně dostupných webových stránkách výrobců v den dodání zboží.
Místo plnění: Kroměříž
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.mesto-kromeriz.cz)
Kontakt: Mária Kováčiková
e-mail: maria.kovacikova@mesto-kromeriz.cz
tel: +420 573 321 283
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR s uveřejněním výzvy
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 17.05.2023 10:00
Datum zahájení: 03.05.2023 10:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky:
Odpovědné zadávání: