Veřejná zakázka: Část 4: Komunikace

Informace o části veřejné zakázky

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocení zakázky.
DBID: 226
Jedná se o část veřejné zakázky: Vzdělávací kurzy pro zaměstnance Městského úřadu v Kroměříži

Název a popis předmětu

  • Název: Část 4: Komunikace

Stručný popis předmětu:
Jednotlivé kurzy jsou věcně vymezeny v příloze č. 2 této zadávací dokumentace. Zadavatel zde výslovně uvádí, že vymezení kurzů je názorné a definuje představu zadavatele o minimálním rozsahu kurzu. Obsah kurzu může být v závislosti na nabídce dodavatele dále upraven, pakliže dojde k zachování hlavních obsahových náležitostí kurzu.


Předpokládaná hodnota

  • 243 388 Kč bez DPH

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy