Veřejná zakázka: Úprava a rozšíření požárních únikových cest v DPS Vážany - projekční práce

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 357
Systémové číslo: P20V00000012
Evidenční číslo zadavatele: VZMR/2020/3/04
Datum zahájení: 27.03.2020
Nabídku podat do: 07.04.2020 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Úprava a rozšíření požárních únikových cest v DPS Vážany - projekční práce
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je

A, společné projektové dokumentace pro stavební povolení včetně inženýrské činnosti související
s vydáním pravomocného stavebního povolení dle této dokumentace. Projektová dokumentace bude
zpracována dle zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a doplnění, v rozsahu dle jeho
prováděcích předpisů a dle požadavků příslušného stavebního úřadu, tak aby podle této dokumentace
mohlo být vydáno stavební povolení. V dokladové části bude dokumentace doložená vyjádřením
dotčených orgánů a správců inženýrských sítí.

B, zhotovení dokumentace pro výběr dodavatele stavby.

Úprava a rozšíření požárních únikových cest v DPS Vážany – projekční práce

Podkladem pro zpracování výše uvedených stupňů projektové dokumentace je:
A, studie „Úprava a rozšíření požárních únikových cest v DPS Vážany“, zpracovaná Ing. Jakubem Burým –
autorizovaný inženýr pro pozemní stavby ČKAIT – 1301735, číslo zakázky 26-19, zpracované 09/2019.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Město Kroměříž
 • IČO: 00287351
 • Poštovní adresa:
  Velké náměstí 115/1
  76701 Kroměříž
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 369466

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.mesto-kromeriz.cz) a zároveň lze nabídku podat osobně, poštou nebo jinou obdobnou službou na kontaktní adresu zadavatele po předchozí telefonické domluvě na tel. 602 249 667.

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky