Veřejná zakázka: Stavební úpravy lávky pro pěší ev. č. L07 - STAVEBNÍ OBNOVA - opakované zadání

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 368
Systémové číslo: P20V00000023
Evidenční číslo zadavatele: VZMR/2020/3/08
Datum zahájení: 15.05.2020
Nabídku podat do: 08.06.2020 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Stavební úpravy lávky pro pěší ev. č. L07 - STAVEBNÍ OBNOVA - opakované zadání
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu jsou stavební práce. Předmětem zakázky je provedení Stavební obnovy lávky pro pěší, která zahrnuje stavební objekty SO 202 – Sanace povrchů lávky a ramp a SO 203 – Monitorovací systém, dále se počítá v rámci řešení hydroizolace na opěrách lávky s odkrytím a zpětným zásypem opěr – viz výkresy 201-C.16Z Detail zásypu OP1 a 201-C.17Z Detail zásypu OP2.

Bude provedena zejména obnova pochůzných vrstev na lávce, nové zábradlí, sanace betonu lávky a betonů nástupních ramp, revizní schodiště a zpevnění pod lávkou a monitorovací systém pro měření vlhkosti. Zároveň bude provedeno opětovné odkrytí opěr a bude provedena důkladná hydroizolace opěr a nových kotevních bloků realizovaných během statického zajištění lávky.

Stavební objekt SO 201 – Statické zajištění lávky již byl dokončen v dubnu roku 2019, kdy bylo provedeno zesílení nosné konstrukce lávky vnějšími předpínacími kabely, umístěnými v ochranné kapotáži pod nosnou konstrukci – viz pouze informativně přiložené výkresy řezů C.07, C.08, C.09, C.10 a C.11, které pouze ukazují způsob umístění kapotáže s kabely – již zrealizováno !

Dle projektové dokumentace a charakteru konstrukce lávky se vylučuje použití těžších mechanismů než 200kg pro odstraňování vrstev na povrchu nosné konstrukce. Odstraňování vrstev na povrchu nosné konstrukce je nutno provádět ručními mechanismy.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 4 941 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Město Kroměříž
 • IČO: 00287351
 • Poštovní adresa:
  Velké náměstí 115/1
  76701 Kroměříž
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 369466

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
podatelna MěÚ, Velké náměstí 115/1, 76701 Kroměříž

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy