Veřejná zakázka: Stavební úprava lávky pro pěší ev. č. L07 – STAVEBNÍ OBNOVA – 2. opakované zadání

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 373
Systémové číslo: P20V00000028
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 07.07.2020
Nabídku podat do: 27.07.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Stavební úprava lávky pro pěší ev. č. L07 – STAVEBNÍ OBNOVA – 2. opakované zadání
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce. Předmětem stavebních prací je provedení Stavební obnovy lávky pro pěší, která zahrnuje stavební objekty SO 202 – Sanace povrchů lávky a ramp a SO 203 – Monitorovací systém, dále se počítá v rámci řešení hydroizolace na opěrách lávky s odkrytím a zpětným zásypem opěr – viz výkresy 201-C.16Z Detail zásypu OP1 a 201-C.17Z Detail zásypu OP2. Bude provedena zejména obnova pochůzných vrstev na lávce, nové zábradlí, sanace betonu lávky a betonů nástupních ramp, revizní schodiště a zpevnění pod lávkou a monitorovací systém pro měření vlhkosti. Zároveň bude provedeno opětovné odkrytí opěr a bude provedena důkladná hydroizolace opěr a nových kotevních bloků realizovaných během statického zajištění lávky. Stavební objekt SO 201 – Statické zajištění lávky již byl dokončen v dubnu roku 2019, kdy bylo provedeno zesílení nosné konstrukce lávky vnějšími předpínacími kabely, umístěnými v ochranné kapotáži pod nosnou konstrukci – viz pouze informativně přiložené výkresy řezů C.07, C.08, C.09, C.10 a C.11, které pouze ukazují způsob umístění kapotáže s kabely – již zrealizováno! Dle projektové dokumentace a charakteru konstrukce lávky se vylučuje použití těžších mechanismů než 200 kg pro odstraňování vrstev na povrchu nosné konstrukce. Odstraňování vrstev na povrchu nosné konstrukce je nutno provádět ručními mechanismy.

Předmět díla je specifikován projektovou dokumentací pro provádění stavby s názvem „Stavební úpravy lávky pro pěší ev. č. L07 přes řeku Moravu v Kroměříži“ (dále jen „projektová dokumentace“). Projektovou dokumentaci zpracovalo: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav betonových a zděných konstrukcí, se sídlem Veveří 95, 662 37 Brno, IČO: 00216305. Odpovědný projektant: doc. Ing. Ladislav Klusáček, CSc., manažer projektu: Ing. Martin Olšák.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 6 155 890 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Město Kroměříž
 • IČO: 00287351
 • Poštovní adresa:
  Velké náměstí 115/1
  76701 Kroměříž
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 369466

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.mesto-kromeriz.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky