Veřejná zakázka: Koncepce kultury na období 2021 - 2025

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 433
Systémové číslo: P21V00000040
Evidenční číslo zadavatele: VZMR/2021/2/13
Datum zahájení: 19.08.2021
Nabídku podat do: 02.09.2021 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Koncepce kultury na období 2021 - 2025
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu jsou služby.

Jedná se o vytvoření nové Koncepce kultury na období 2021 - 2025, jejíž cílem bude podporovat důležitou roli kultury v rozvoji města a kvalitě života jeho obyvatel. Město Kroměříž má významná atraktivní místa, z nichž některá jsou zapsána na seznamu Světového dědictví UNESCO, i proto je vhodné nastavit novou koncepci kultury, která poslouží k oživení kulturních aktivit, služeb a udržení stálé návštěvnosti města po utlumení vládních opatření v posledních dvou letech. Koncepce zmapuje dostupné prostředky a formy podpory kulturních aktivit a služeb města Kroměříže.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 250 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Město Kroměříž
 • IČO: 00287351
 • Poštovní adresa:
  Velké náměstí 115/1
  76701 Kroměříž
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 369466

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.mesto-kromeriz.cz) nebo v listinné podobě osobně, poštou nebo jinou obdobnou službou na kontaktní adresu zadavatele: Město Kroměříž, Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž.

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky