Veřejná zakázka: „Odstavný pruh na ulici Na Lindovce, Kroměříž“ – zhotovení stavby

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 529
Systémové číslo: P23V00000030
Evidenční číslo zadavatele: VZMR/2023/2/11
Datum zahájení: 05.05.2023
Nabídku podat do: 17.05.2023 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: „Odstavný pruh na ulici Na Lindovce, Kroměříž“ – zhotovení stavby
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu jsou stavební práce. Jedná se o vybudování nového odstavného pruhu podél silnice III. třídy č. 36731 na ul. Na Lindovce před bytovými domy čp. 3289/4 a 3290/2. Jedná se o náhradní možnost parkování obyvatel bytových domů a přilehlého okolí po zrušení možnosti stání u kraje silnice po vybudování vyhrazených jízdních pruhů pro cyklisty v roce 2021.
Realizací stavby bude zrušen stávající travnatý pás mezi vozovkou a chodníkem, a to včetně spojovacích chodníků a plochy, na které jsou umístěny kontejnery na odpad. Z tohoto důvodu je navržena nová zpevněná plocha pro umístění nádob na odpad. V rámci stavby bude skáceno 5 ks stromů s obvodem nepřesahujícím 80 cm a bude provedena náhradní výsadba v předmětném území v počtu 7 ks.
Odstavný pruh pro osobní automobily je navržen v celkové délce 58,7 m a v šíři 2,25 m. Celková plocha navrženého odstavného pruhu je 124 metrů čtverečných. Parkování osobních automobilů v odstavném pruhu je navrženo podélné s celkovou kapacitou 9 nových stání. Pro jeden automobil se předpokládá délka potřebná pro najetí a vyjetí v délce 6,0 m. Začátek a konec je rozšířen o nájezdový a výjezdový klín délky 2,6 m.
Předmět díla je blíže specifikován projektovou dokumentací pro vydání společného povolení stavby, zpracovanou Michalem Fiantou, se sídlem Lubná 121, 767 01 Lubná, IČO: 76178048, s názvem Odstavný pruh na ulici Na Lindovce, Kroměříž a smlouvou o dílo, které jsou součástí zadávací dokumentace.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 940 827 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Kroměříž

Zadavatel

 • Úřední název: Město Kroměříž
 • IČO: 00287351
 • Poštovní adresa:
  Velké náměstí 115/1
  76701 Kroměříž
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 369466

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.mesto-kromeriz.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy