Veřejná zakázka: DODÁVKA ELEKTŘINY NA OBDOBÍ 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 545
Systémové číslo: P23V00000046
Evidenční číslo zadavatele: VZ/2023/08
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 29.08.2023

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: DODÁVKA ELEKTŘINY NA OBDOBÍ 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Sdružené služby dodávky elektrické energie pro město Kroměříž a přidružené subjekty na období 1. 1. 2024 až 31. 12. 2024 v předpokládaném souhrnném objemu 5 467 MWh, prostřednictvím nákupu v aukci na komoditní burze POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s. (dále též „PXE“).

Zakázka zahrnuje:
(a) dodávku elektrické energie v rámci sdružených služeb dodávky elektrické energie v napěťové
hladině nízkého napětí v předpokládaném souhrnném množství 4 407 MWh pro období 1. 1. 2024 - 31. 12. 2024 a

(b) dodávku elektrické energie v rámci sdružených služeb dodávky elektrické energie v napěťové hladině vysokého napětí v předpokládaném souhrnném množství 1 060 MWh pro období 1. 1. 2024 - 31. 12. 2024

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - jednací řízení bez uveřejnění
  Důvod použití jednacího řízení:
  Zadavatel nakoupil dodávky elektrické energie na komoditní burze PXE, neboť ust. § 64 písm. c) Zákona umožňuje použít jednací řízení bez uveřejnění při splnění podmínky, že jde o dodávky kupované na komoditních burzách.

  Podle ust. § 2 zákona č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o komoditních burzách“), je burzovním obchodem mj. koupě a prodej komodit osobami oprávněnými k burzovním obchodům sjednaným na burze v místnostech a hodinách určených pro burzovní shromáždění. Zákon o komoditních burzách rovněž stanovuje podmínky pro vznik a vlastní fungování komoditní burzy. Zákon žádné lhůty pro průběh jednacího řízení bez uveřejnění neupravuje, tyto jsou v případě nákupu na komoditní burze stanoveny burzovními pravidly.

  Zákon dále stanovuje výjimky pro průběh jednacího řízení bez uveřejnění pro případ nákupu komodity na burze – není zapotřebí předběžné oznámení, odůvodnění veřejné zakázky, nevzniká žádná zadávací dokumentace a účastník neprokazuje svou kvalifikaci. Celý průběh jednacího řízení bez uveřejnění při nákupu komodity na burze se řídí burzovními pravidly pro obchodování dané komodity, v tomto případě elektrické energie v rámci sdružených služeb dodávky elektrické energie.

  Písemná výzva k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění byla nahrazena poptávkou zadavatele na nákup elektřiny, na základě které proběhla aukce na trhu komoditní burzy PXE ve spojení s Burzovními pravidly PXE pro trh s komoditami pro konečné zákazníky.
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 20 501 250 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Kroměříž

Zadavatel

 • Úřední název: Město Kroměříž
 • IČO: 00287351
 • Poštovní adresa:
  Velké náměstí 115/1
  76701 Kroměříž
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 369466

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Velké náměstí 115/1
76701 Kroměříž

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky