Veřejná zakázka: MŠ Mánesova 3766, Kroměříž – rekonstrukce střechy

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 568
Systémové číslo: P24V00000019
Evidenční číslo zadavatele: VZMR/2024/04
Datum zahájení: 07.05.2024
Nabídku podat do: 17.05.2024 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: MŠ Mánesova 3766, Kroměříž – rekonstrukce střechy
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu jsou stavební práce. Předmětem stavebních prací je rekonstrukce – oprava střech na mateřské škole Mánesova v Kroměříži. Mateřská škola se skládá ze čtyř objektů: objekty A a B jsou dvoupodlažní pavilony spojené koridorem, objekt C je využíván jako kuchyně a objekt D tvoří kotelnu. Objekty A, B, C a D mají šikmé sedlové střechy, které vznikly z původně jednoplášťových plochých střech rekonstrukcí ve formě sedlové nástavby o sklonu 17°. Předmětem plnění veřejné zakázky bude rekonstrukce hromosvodů, výlezů na půdu, přiteplení stropů izolací tl. 140 mm na střechách v objektech B, C, D a spojovacím krčku.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 494 454 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Kroměříž

Zadavatel

 • Úřední název: Město Kroměříž
 • IČO: 00287351
 • Poštovní adresa:
  Velké náměstí 115/1
  76701 Kroměříž
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 369466

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadavatel upřednostňuje elektronické podání nabídky prostřednictvím elektronického nástroje (dále jen „EZAK“) dostupného na internetové adrese www.ezak.cz, nebo přímo na adrese: https://ezak.mesto-kromeriz.cz.
Zároveň je možné nabídky podávat v listinné podobě osobně, poštou nebo jinou obdobnou službou na kontaktní adresu zadavatele: Město Kroměříž, Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž.

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy