Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Úklidové práce v budovách Městského úřadu Kroměříž
Odesílatel michal@petrasrezek.cz
Organizace odesílatele Město Kroměříž [IČO: 00287351]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 23.09.2022 11:10:01
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Zadavatel poskytuje na žádost dodavatele Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 - viz příloha.


Přílohy
- Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1.pdf (218.75 KB)