Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Rekonstrukce trysek a rozvodů plaveckého bazénu
Odesílatel Zuzana Vajda
Organizace odesílatele Město Kroměříž [IČO: 00287351]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 31.03.2023 09:44:49
Předmět Re: Žádost o poskytnutí dodatečných informací

Dobrý den,
přílohou zasíláme vysvětlení č. 1 ZD spolu s upraveným zněním smlouvy o dílo. Zadavatel upozorňuje uchazeče, aby pracovali s aktuálním zněním návrhu smlouvy o dílo ze dne 31. 3. 2023.
Původní termín pro podání nabídky, tj. 12. 04. 2023 do 10:00 hod. zůstává neměnný.

S pozdravem
Vajda Zuzana


Přílohy
- Vysvětlení ZD č. 1.pdf (253.15 KB)
- 2023_03_31_Smlouva o dílo_výměna trysek a rozvodů plaveckého bazénu_akt. znění.doc (252.00 KB)