Profil zadavatele: Město Kroměříž

  • Název: Město Kroměříž
  • IČO: 00287351
  • Adresa:
    Velké náměstí 115/1
    76701 Kroměříž
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.mesto-kromeriz.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 369466

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka informačního systému sociálních agend
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 26.09.2023 05.10.2023 10:00
DODÁVKA ZEMNÍHO PLYNU NA OBDOBÍ 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024
nadlimitní Zadáno 29.08.2023
DODÁVKA ELEKTŘINY NA OBDOBÍ 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024
nadlimitní Zadáno 29.08.2023
Parkování na ulici Zborovská, Kroměříž - technický dozor stavebníka a koordinátora BOZP
VZ malého rozsahu Hodnocení 21.08.2023 31.08.2023 10:00
Rekonstrukce propustku P16 v ulici K Potoku – zhotovení stavby
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 07.08.2023 16.08.2023 10:00
Sportovní hala Kroměříž - projektová dokumentace
nadlimitní Vyhodnoceno 04.08.2023 07.09.2023 10:00
Dodání herních prvků a jejich montáž na vybraných dětských hřištích v Kroměříži a místních částech
VZ malého rozsahu Zadáno 14.07.2023 26.07.2023 10:00
Bezvýkopová oprava kanalizace ve dvoře areálu ZUŠ -Kanovnické domy, Kroměříž
VZ malého rozsahu Zadáno 08.06.2023 20.06.2023 10:00
Pořízení monitorů pro Městskou policii města Kroměříže
VZ malého rozsahu Zadáno 08.06.2023 20.06.2023 10:00
Vybudování optické trasy do budov: Plavecký bazén, SK Hanácká Slavia, ZŠ Oskol, rozvodny spolku cyrilek.net a NEJ.cz" a Vodní ulice
VZ malého rozsahu Zadáno 05.06.2023 15.06.2023 10:00
REKONSTRUKCE BUDOVY S OPRAVOU STŘECHY A KROVU, VELKÉ NÁMĚSTÍ Č.P. 33, KROMĚŘÍŽ
podlimitní Vyhodnoceno 05.06.2023 30.06.2023 10:00
Plavecký bazén v Kroměříži – rekonstrukce – I. etapa - zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a výkon autorského dozoru
VZ malého rozsahu Zadáno 23.05.2023 31.05.2023 10:00
Rekonstrukce sociálního zázemí v prostoru 1. NP, Riegrovo nám. čp. 149, Kroměříž
VZ malého rozsahu Zadáno 17.05.2023 29.05.2023 13:00
Rekonstrukce vybraných WC na MŠ Žižkova, Kroměříž
VZ malého rozsahu Zadáno 16.05.2023 29.05.2023 10:00
Rekonstrukce plynové kotelny, Dům kultury v Kroměříži
podlimitní Zadáno 10.05.2023 02.06.2023 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5 10  ››