Profil zadavatele: Město Kroměříž

  • Název: Město Kroměříž
  • IČO: 00287351
  • Adresa:
    Velké náměstí 115/1
    76701 Kroměříž
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.mesto-kromeriz.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 369466

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka licencí VMware
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 24.11.2022 09.12.2022 10:00
Dodávka licencí Veeam
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 24.10.2022 04.11.2022 11:00
Rekonstrukce plynové kotelny – Dům kultury v Kroměříži - zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon AD a výkon TDS
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 21.10.2022 31.10.2022 10:00
„Bytový dům náměstí Míru 520, Kroměříž – rekonstrukce“ - zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 19.09.2022 17.10.2022 10:00
Úklidové práce v budovách Městského úřadu Kroměříž
nadlimitní Hodnocení 16.09.2022 21.10.2022 10:00
BYTOVÝ DŮM HAVLÍČKOVA – INTERIÉR
podlimitní Hodnocení 16.09.2022 05.10.2022 10:00
ÚTULEK PRO KOČKY MĚSTA KROMĚŘÍŽE
podlimitní Vyhodnoceno 08.09.2022 30.09.2022 10:00
Zavedení systému hospodaření s energií v podobě energetického managementu ve vybraných budovách města Kroměříže
VZ malého rozsahu Zadáno 01.09.2022 13.09.2022 10:00
Elektronická úřední deska města Kroměříže
VZ malého rozsahu Zadáno 01.09.2022 15.09.2022 10:00
Lesopark Barbořina v Kroměříži – stavební prvky – OPAKOVANÉ ŘÍZENÍ
podlimitní Zadáno 17.08.2022 05.09.2022 09:00
„Riegrovo náměstí 149/33 - snížení energetické náročnosti budovy“ - zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti
VZ malého rozsahu Zadáno 12.08.2022 29.08.2022 10:00
„Velké nám. čp. 33 – rekonstrukce budovy, snížení energetické náročnosti budovy“ – zhotovení projektové dokumentace a autorský dozor. – OPAKOVANÉ ZADÁNÍ
VZ malého rozsahu Zadáno 09.08.2022 19.08.2022 10:00
Předběžná tržní konzultace - Dodávka elektronické úřední desky
mimo režim ZZVZ Zadáno 04.08.2022 12.08.2022 10:00
Hřiště Braunerova, Dolní zahrady - zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti
VZ malého rozsahu Zadáno 27.07.2022 10.08.2022 10:00
Možnosti umístění FVE na budovy města Kroměříž – zpracování prověřovací studie
VZ malého rozsahu Zadáno 22.07.2022 03.08.2022 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5 10  ››