Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Výměna sedaček a zábradlí na hlavní tribuně fotbalového stadionu
Sportovní zařízení města Kroměříže, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Zadáno 02.03.2022 14.03.2022 10:00
Dodávky kancelářského nábytku a souvisejícího vybavení - rámcová smlouva
Město Kroměříž
VZ malého rozsahu Zadáno 04.02.2022 16.02.2022 10:00
Poskytování servisních služeb serverové a síťové infrastruktury
Město Kroměříž
VZ malého rozsahu Zadáno 26.11.2021 07.12.2021 10:00
Samostatný parkovací systém P+G a B+R v Kroměříži – Parkovací dům na ulici Havlíčkova - účelová komunikace - napojení na silnici II/432
Město Kroměříž
podlimitní Zadáno 04.10.2021 14.10.2021 10:00
Zpracování projektové dokumentace - "Úprava předprostoru Knihovny Kroměřížska"
Město Kroměříž
VZ malého rozsahu Zadáno 01.10.2021 12.10.2021 10:00
Protierozní opatření Těšnovice - výsadba
Město Kroměříž
VZ malého rozsahu Zadáno 01.10.2021 11.10.2021 10:30
Nákup výpočetní techniky
Město Kroměříž
VZ malého rozsahu Zadáno 17.09.2021 27.09.2021 10:00
Protierozní opatření Těšnovice - zemní práce
Město Kroměříž
VZ malého rozsahu Zadáno 17.09.2021 29.09.2021 10:30
Dodávka elektřiny na období 1. 1. 2022 - 31. 12. 2023
Město Kroměříž
nadlimitní Zadáno 14.09.2021 17.09.2020 14:20
Koncepce kultury na období 2021 - 2025
Město Kroměříž
VZ malého rozsahu Zadáno 19.08.2021 02.09.2021 10:00
Výkon TDS na stavbě Podzemní a polopodzemní kontejnery
Město Kroměříž
VZ malého rozsahu Zadáno 17.08.2021 25.08.2021 10:00
MODERNIZACE ZDROJE TEPLA – BD NÁMĚSTÍ MÍRU Č. P. 520, KROMĚŘÍŽ
Město Kroměříž
podlimitní Zadáno 13.08.2021 31.08.2021 10:00
CYKLO opatření - Změna TDZ na ulici Na Lindovce a na ulici Lutopecká v Kroměříži
Město Kroměříž
VZ malého rozsahu Zadáno 04.08.2021 18.08.2021 09:00
Zajištění komplexního systému nakládání se směsným komunálním odpadem a využitelnými složkami na území města Kroměříže
Město Kroměříž
nadlimitní Zadáno 02.08.2021 04.10.2021 12:00
Oprava místní komunikace na ulici Čelakovského, Elišky Krásnohorské v Kroměříži a v místní části Postoupky v lokalitě k Věžeckému potoku
Město Kroměříž
VZ malého rozsahu Zadáno 30.07.2021 17.08.2021 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  1 2 3 4 5 6 7 10  ››