Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Nákup spotřebního materiálu a hmotného majetku pro aktivity MA21 - opakované zadání
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Cílem zadávacího řízení je uzavření smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem, jejímž předmětem je dodávka zboží dle požadavků zadavatele.
Předmětem zakázky je zajištění dodávky zboží dle položkového rozpočtu a technické specifikace, které jsou přílohou této zadávací dokumentace, a to ve lhůtách stanovených kupní smlouvou.

Veřejná zakázka je rozdělena na následující samostatné části:
Část 1: Spotřební materiál
Část 2: Zdravotnické potřeby
Část 3: Ostatní majetek

Zadavatel informuje účastníky, že projekt bude spolufinancován ze zdrojů Evropské unie v rámci Operačního programu Zaměstnanost a bude se řídit pravidly tohoto operačního programu.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Velké náměstí 115
Kroměříž
767 01
Kontakt: JUDr. Michal Šilhánek
tel: +420 602 162 198
e-mail: m.silhanek@pmadvisory.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR s uveřejněním výzvy
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 15.02.2018 10:00
Datum zahájení: 02.02.2018 08:00
Elektronické nabídky a žádosti o účast
Odtajnění el. nabídek (žádostí o účast):