Veřejná zakázka: Nákup spotřebního materiálu a hmotného majetku pro aktivity MA21 - opakované zadání

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 230
Systémové číslo: P18V00000002
Datum zahájení: 02.02.2018
Nabídku podat do: 15.02.2018 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Nákup spotřebního materiálu a hmotného majetku pro aktivity MA21 - opakované zadání
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Cílem zadávacího řízení je uzavření smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem, jejímž předmětem je dodávka zboží dle požadavků zadavatele.
Předmětem zakázky je zajištění dodávky zboží dle položkového rozpočtu a technické specifikace, které jsou přílohou této zadávací dokumentace, a to ve lhůtách stanovených kupní smlouvou.

Veřejná zakázka je rozdělena na následující samostatné části:
Část 1: Spotřební materiál
Část 2: Zdravotnické potřeby
Část 3: Ostatní majetek

Zadavatel informuje účastníky, že projekt bude spolufinancován ze zdrojů Evropské unie v rámci Operačního programu Zaměstnanost a bude se řídit pravidly tohoto operačního programu.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 684 069 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Město Kroměříž
 • IČO: 00287351
 • Poštovní adresa:
  Velké náměstí 115/1
  76701 Kroměříž
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 369466

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Velké náměstí 115
Kroměříž
767 01

Kontakt

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy