Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: OPRAVA KOUPELEN V DOMOVĚ PRO SENIORY U MORAVY, KROMĚŘÍŽ
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu jsou stavební práce. Jedná se o opravu koupelen v bloku A v Domově pro seniory U Moravy, Kroměříž. Jsou navrženy nové obklady, podlahy, zařizovací předměty a kompletní výměna navazujících rozvodů vodo – topo – elektro – VZT.
Zadavatel upozorňuje, že stavba bude probíhat za plného provozu domova pro seniory a domova se zvláštním režimem a stavební práce je možné provádět současně vždy pouze ve dvou koupelnách umístěných nad sebou na jedné stoupačce. Teprve po dokončení a dílčím předání prací v koupelnách na jedné stoupačce je možné uvolnit koupelny umístěné na jiné stoupačce a pokračovat ve stavebních pracích. Podrobněji jsou požadavky na provádění stavby související s provozem zadavatele uvedeny v článku 11. smlouvy o dílo, která je přílohou 1_A této Výzvy.
Opraveny budou koupelny na stoupačkách č. A1, A2, A3, A4, A12, A13. Oprava koupelen nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení stavby stavebnímu úřadu a bude provedena v režimu udržovacích prací.
Místo plnění:
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.mesto-kromeriz.cz)
Kontakt: Mária Kováčiková
e-mail: maria.kovacikova@mesto-kromeriz.cz
tel: +420 573 321 283
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR s uveřejněním výzvy
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 17.04.2023 10:00
Datum zahájení: 29.03.2023 15:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky:
Odpovědné zadávání: