Veřejná zakázka: OPRAVA KOUPELEN V DOMOVĚ PRO SENIORY U MORAVY, KROMĚŘÍŽ

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 520
Systémové číslo: P23V00000021
Evidenční číslo zadavatele: VZMR/2023/2/01/SSKM
Datum zahájení: 29.03.2023
Nabídku podat do: 17.04.2023 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: OPRAVA KOUPELEN V DOMOVĚ PRO SENIORY U MORAVY, KROMĚŘÍŽ
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu jsou stavební práce. Jedná se o opravu koupelen v bloku A v Domově pro seniory U Moravy, Kroměříž. Jsou navrženy nové obklady, podlahy, zařizovací předměty a kompletní výměna navazujících rozvodů vodo – topo – elektro – VZT.
Zadavatel upozorňuje, že stavba bude probíhat za plného provozu domova pro seniory a domova se zvláštním režimem a stavební práce je možné provádět současně vždy pouze ve dvou koupelnách umístěných nad sebou na jedné stoupačce. Teprve po dokončení a dílčím předání prací v koupelnách na jedné stoupačce je možné uvolnit koupelny umístěné na jiné stoupačce a pokračovat ve stavebních pracích. Podrobněji jsou požadavky na provádění stavby související s provozem zadavatele uvedeny v článku 11. smlouvy o dílo, která je přílohou 1_A této Výzvy.
Opraveny budou koupelny na stoupačkách č. A1, A2, A3, A4, A12, A13. Oprava koupelen nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení stavby stavebnímu úřadu a bude provedena v režimu udržovacích prací.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 3 949 494 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Město Kroměříž
 • IČO: 00287351
 • Poštovní adresa:
  Velké náměstí 115/1
  76701 Kroměříž
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 369466

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.mesto-kromeriz.cz)

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky