Profil zadavatele: Sociální služby města Kroměříže

  • Název: Sociální služby města Kroměříže
  • IČO: 71193430
  • Adresa:
    Riegrovo náměstí 159
    767 24 Kroměříž
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.mesto-kromeriz.cz/profile_display_288.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
žádné veřejné zakázky k zobrazení