Veřejná zakázka: Část 3: Ostatní majetek

Informace o části veřejné zakázky

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 233
Jedná se o část veřejné zakázky: Nákup spotřebního materiálu a hmotného majetku pro aktivity MA21 - opakované zadání

Název a popis předmětu

  • Název: Část 3: Ostatní majetek

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je zajištění dodávky zboží dle položkového rozpočtu a technické specifikace, které jsou přílohou této zadávací dokumentace, a to ve lhůtách stanovených kupní smlouvou.


Předpokládaná hodnota

  • 153 305 Kč bez DPH

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy