Veřejná zakázka: Část 3 - Komunikace

Informace o části veřejné zakázky

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 242
Jedná se o část veřejné zakázky: Vzdělávací kurzy pro zaměstnance Městského úřadu v Kroměříži - opakované zadání

Název a popis předmětu

  • Název: Část 3 - Komunikace

Stručný popis předmětu:
Jednotlivé kurzy jsou věcně vymezeny v příloze č. 2 této zadávací dokumentace. Zadavatel zde výslovně uvádí, že vymezení kurzů je názorné a definuje představu zadavatele o minimálním rozsahu kurzu. Obsah kurzu může být v závislosti na nabídce dodavatele dále upraven, pakliže dojde k zachování hlavních obsahových náležitostí kurzu


Předpokládaná hodnota

  • 157 025 Kč bez DPH

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy