Veřejná zakázka: Vzdělávací kurzy pro zaměstnance Městského úřadu v Kroměříži - opakované zadání

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 239
Systémové číslo: P18V00000011
Datum zahájení: 09.03.2018
Nabídku podat do: 21.03.2018 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Vzdělávací kurzy pro zaměstnance Městského úřadu v Kroměříži - opakované zadání
 • Druh veřejné zakázky: Služby
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Cílem zadávacího řízení je uzavření smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem, jejímž předmětem je provedení služeb dle požadavků zadavatele.
Předmětem projektu je zajištění vzdělávacích kurzů včetně zázemí dle technické specifikace a poskytnutí zpětné vazby zadavateli. Součástí zajištění vzdělávacích kurzů je taktéž zajištění prostor pro školení v Kroměříži (mimo prostory zadavatele samotného). Součástí předmětu veřejné zakázky je taktéž zajištění školicích pomůcek a pitný režim.

Veřejná zakázka je rozdělena na následující samostatné části:
Část 1: Finanční oblast
Část 2: Sociální oblast
Část 3: Komunikace
Část 4: Informační systémy

Účastníci mohou podat nabídku na kteroukoliv samostatnou část předmětu plnění, případně na více částí předmětu plnění (vždy ale jako samostatné nabídky v samostatných obálkách). Na každou z částí předmětu plnění je přitom možno podat pouze jednu nabídku. Zadavatel nepřipouští variantní řešení. Zadavatel dále nepřipouští nabídky obsahující zpoplatněné plnění nad rámec plnění požadovaného touto zadávací dokumentací; taková nabídka bude

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 370 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Město Kroměříž
 • IČO: 00287351
 • Poštovní adresa:
  Velké náměstí 115/1
  76701 Kroměříž
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 369466

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Velké náměstí 115
Kroměříž
767 01

Kontakt

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy