Veřejná zakázka: „ŠKOLA PRO VŠECHNY, VĚDA HROU" – STAVEBNÍ PRÁCE

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 298
Systémové číslo: P19V00000014
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2019-008150
Datum zahájení: 11.03.2019
Nabídku podat do: 18.04.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: „ŠKOLA PRO VŠECHNY, VĚDA HROU" – STAVEBNÍ PRÁCE
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce podle projektové dokumentace zpracované Ing. Janem Zonou, IČO: 72321041, ČKAIT – 1301528 pro každou základní školu samostatně.
Stručný popis:
1. ZŠ Oskol - Jedná se o změnu dokončené stavby, stavební úpravy umožní bezbariérové užívání objektu.
2. ZŠ Slovan - Jedná se o stávající objekt, v jehož části budou provedeny drobné stavební úpravy dvou odborných učeben a jejich příprava pro instalaci vybavení a počítačové sítě.
3. ZŠ u Sýpek - Jedná se o novostavbu jednopodlažního objektu pro výuku, stavebně upraveného pro bezbariérové užívání. V objektu bude odborná učebna se skleníkem a zázemím. Stavba bude provedena na místě stávajícího objektu skladu a skleníku. Tyto objekty budou v rámci prací veřejné zakázky odstraněny.
4. ZŠ Zachar - Jedná se o stávající objekt, v jehož části budou provedeny drobné stavební úpravy dvou odborných učeben, laboratoře a kabinetu a jejich příprava pro instalaci vybavení a počítačové sítě.

Podrobnou specifikaci předmětu veřejné zakázky jakož i obchodní a platební podmínky obsahují přílohy zadávací dokumentace

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Město Kroměříž
 • IČO: 00287351
 • Poštovní adresa:
  Velké náměstí 115/1
  76701 Kroměříž
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 369466

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.mesto-kromeriz.cz)

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky