Veřejná zakázka: Výkon zadavatelských činností pro veřejnou zakázku „Zajištění komplexního systému nakládání se směsným komunálním odpadem s využitelnými složkami komunálního odpadu na území města Kroměříž

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 337
Systémové číslo: P19V00000053
Evidenční číslo zadavatele: VZMR/2019/2/13
Datum zahájení: 01.11.2019
Nabídku podat do: 15.11.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Výkon zadavatelských činností pro veřejnou zakázku „Zajištění komplexního systému nakládání se směsným komunálním odpadem s využitelnými složkami komunálního odpadu na území města Kroměříž
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu je výkon zadavatelských činností v rozsahu dle § 43 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) pro veřejnou zakázku na výběr dodavatele pro projekt s názvem „Zajištění komplexního systému nakládání se směsným komunálním odpadem a využitelnými složkami komunálního odpadu na území města Kroměříž“, zadávanou v otevřeném řízení – nadlimitním režimu. Veškeré činnosti příkazníka při zadávání veřejné zakázky budou prováděny v rozsahu a lhůtách dle příslušných ustanovení zákona.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Město Kroměříž
 • IČO: 00287351
 • Poštovní adresa:
  Velké náměstí 115/1
  76701 Kroměříž
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 369466

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
podatelna MěÚ Kroměříž, Velké náměstí 115,767 01 Kroměříž

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků