Veřejná zakázka: Odstranění objektů a hospodářských budov v lokalitě Dolní zahrady, ul. U Zámečku v k.ú. Kroměříž - III. etapa

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 423
Systémové číslo: P21V00000030
Evidenční číslo zadavatele: VZMR/2021/3/09
Datum zahájení: 02.07.2021
Nabídku podat do: 20.07.2021 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Odstranění objektů a hospodářských budov v lokalitě Dolní zahrady, ul. U Zámečku v k.ú. Kroměříž - III. etapa
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu jsou stavební práce. Předmětem třetí etapy této veřejné zakázky je odstranění objektů na parc. č. st. 1848/1, parc. č. st. 1849 a parc. č. st. 1953 na ulici U Zámečku v Kroměříži.

Zákres budov i s pracovním očíslováním je patrný z projektové dokumentace s názvem „Odstranění objektů a hospodářských budov v lokalitě Dolní zahrady, ul. Zámečku v k.ú. Kroměříž“ včetně výkazu výměr (dále jen „projektová dokumentace“ nebo „PD“). Projektovou dokumentaci zpracoval: Ing. Arch. Martin Janda (Janda + Zezula architekti), sídlem Lomná 1895, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm, IČ: 60766859, autorizace ČKA 02562. Projektová dokumentace je přílohou a součástí zadávací dokumentace. Zadavatel upozorňuje, že projektová dokumentace je vyhotovena pro všechny etapy projektu, nicméně toto zadávací řízení se týká pouze třetí etapy.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Město Kroměříž
 • IČO: 00287351
 • Poštovní adresa:
  Velké náměstí 115/1
  76701 Kroměříž
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 369466

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.mesto-kromeriz.cz). Zároveň je možné nabídky podávat v listinné podobě osobně, poštou nebo jinou obdobnou službou na kontaktní adresu zadavatele: Město Kroměříž, Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž.

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky