Veřejná zakázka: Aktualizace plánu ÚSES v ORP Kroměříž

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 424
Systémové číslo: P21V00000031
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 02.07.2021
Nabídku podat do: 22.07.2021 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Aktualizace plánu ÚSES v ORP Kroměříž
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem této veřejné zakázky jsou služby spočívající v aktualizaci plánu ÚSES pro celé území ORP Kroměříž o rozloze 49 900 ha dle Metodiky vymezování územního systému ekologické stability MŽP. Jedná se o odborný komplexní dokument umožňující posílit přirozené funkce krajiny v nezastavěném i zastavěném území, který slouží jako podklad pro plánovací a rozhodovací činnosti v krajině, zejména pro zpracování územně plánovací dokumentace obcí a kraje (včetně regulativů), lesní hospodářské a vodohospodářské plány, pro účely jednotlivých stavebních řízení a také pro provádění pozemkových úprav a realizaci skladebných prvků ÚSES. Plán místního ÚSES je zpracováván nad katastrální mapou v podrobném měřítku a slouží různým správním orgánům (orgány ochrany přírody, vodního hospodářství, zemědělského půdního fondu, státní správa lesů, stavební úřady, orgány územního plánování atd.) i samosprávám všech obcí v obvodu ORP Kroměříž i samotné veřejnosti. Plocha stanovišť, která jsou podporována s cílem zlepšit jejich stav zachování je 2 515,60 ha.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 2 200 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Kroměříž

Zadavatel

 • Úřední název: Město Kroměříž
 • IČO: 00287351
 • Poštovní adresa:
  Velké náměstí 115/1
  76701 Kroměříž
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 369466

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.mesto-kromeriz.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky