Veřejná zakázka: Elektronická úřední deska města Kroměříže

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 487
Systémové číslo: P22V00000042
Evidenční číslo zadavatele: VZMR/2022/2/17
Datum zahájení: 01.09.2022
Nabídku podat do: 15.09.2022 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Elektronická úřední deska města Kroměříže
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je dodávka elektronické úřední desky (vč. dopravy na místo plnění) a její osazení v místě plnění v podloubí Městského úřadu Kroměříž.

Předmětem zakázky je mimo jiné:

- zprovoznění elektronické úřední desky (napojení na datový zdroj a zdroj elektrické energie, oživení elektronické úřední desky a nastavení dle technické specifikace,
- zprovoznění načítání dokumentů úřední desky z webových stránek www.mesto-kromeriz.cz a dalších vyspecifikovaných integrací,
- administrátorské zaškolení a zaškolení obsluhy pro práci s jednotlivými zařízeními a softwarem v potřebném rozsahu,
- zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno - dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,
- předání veškerých dokladů nutných k převzetí a užívání díla kupujícím,
- poskytování technické podpory díla,
- poskytnutí dobu záruky na 5 let (60 měsíců).

Bližší specifikace elektronické úřední desky je uvedena v technické specifikaci, která je přílohou č. 1 návrhu obchodních podmínek.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR bez uveřejnění výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Kroměříž

Zadavatel

 • Úřední název: Město Kroměříž
 • IČO: 00287351
 • Poštovní adresa:
  Velké náměstí 115/1
  76701 Kroměříž
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 369466

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.mesto-kromeriz.cz) nebo v listinné podobě na adresu zadavatele

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky