Veřejná zakázka: Rekonstrukce plynové kotelny – Dům kultury v Kroměříži - zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon AD a výkon TDS

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 494
Systémové číslo: P22V00000049
Evidenční číslo zadavatele: VZMR/2022/2/20
Datum zahájení: 21.10.2022
Nabídku podat do: 31.10.2022 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce plynové kotelny – Dům kultury v Kroměříži - zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon AD a výkon TDS
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je vypracování projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon autorského dozoru a výkon TDS na akci: „Rekonstrukce plynové kotelny – Dům kultury v Kroměříži“.

Popis předmětu veřejné zakázky:
Zhotovení projektové dokumentace dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, příloha č. 12, v podrobnostech přílohy č. 13 a zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění.

Výkon inženýrské činnosti (IČ) za účelem stavebního povolení, která bude vykonávána s cílem zajistit příslušná pravomocná správní rozhodnutí pro realizaci stavby (stavební povolení) podle vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, v platném znění, a zákona č. 183/2006., ve znění pozdějších předpisů, včetně.

Výkon Autorského dozoru (dále jen AD) v průběhu veřejné zakázky na realizaci stavby a v průběhu realizace akce.

Výkon technického dozoru stavby (dále jen TDS) v průběhu veřejné zakázky na realizaci stavby a v průběhu realizace akce.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Město Kroměříž
 • IČO: 00287351
 • Poštovní adresa:
  Velké náměstí 115/1
  76701 Kroměříž
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 369466

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.mesto-kromeriz.cz) nebo v listinné podobě na adresu zadavatele

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky