Veřejná zakázka: ZATEPLENÍ A ÚPRAVA STŘECHY MŠ MÁNESOVA, č.p. 3880 V KROMĚŘÍŽI

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 5
Systémové číslo: P13V00000005
Evidenční číslo zadavatele: 206178
Počátek běhu lhůt: 22.05.2013
Nabídku podat do: 03.06.2013 12:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: ZATEPLENÍ A ÚPRAVA STŘECHY MŠ MÁNESOVA, č.p. 3880 V KROMĚŘÍŽI
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Projektová dokumentace řeší zateplení objektu mateřské školy kontaktním zateplovacím systémem (tepelná izolace 140mm), vč. parapetů ostění a nadpraží oken (tepelná izolace 30mm) a klempířských výrobků, které budou provedeny z poplastovaného plechu tl. 0,6mm.
Před realizací nové střešní konstrukce bude provedena demontáž horního střešního pláště vč. nosné dřevěné konstrukce, demontáž původních vrstev střešního pláště až na nosnou konstrukci stropu nad II. NP. Odstraněny klempířské prvky a stávající hromosvod. Je navržena nová sedlová střecha ukončená vyzdívanými štíty, jejíž nosnou konstrukci budou tvořit dřevěné příhradové vazníky. Střešní krytina (poplastované trapézové plechy) bude položena na dřevěné vazničky. Střecha bude odvětrána, opatřena sněhovými zachytávači, je navržen nový hromosvod objektu MŠ.
Rekonstrukce střechy je spojena s odvedením dešťových vod, které budou napojeny na stávající kanalizaci v areálu MŠ.
Stavební práce budou provedeny v rozsahu projektové dokumentace zpracované projekční kanceláří PIKAZ KROMĚŘÍŽ spol. s r.o. a předloženého výkazu výměr.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky na stavební práce je cca 2 100 tis. Kč bez DPH.

Realizace stavby bude probíhat za provozu MŠ Mánesova. Dodavatel stavby zajistí taková opatření, aby v době provedení střešní konstrukce zabezpečil objekt proti zatékání a povětrnostním vlivům. Zvlášť důkladně musí být zabezpečen vstup do objektu.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 100 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Město Kroměříž
 • IČO: 00287351
 • Poštovní adresa:
  Velké náměstí 115/1
  76701 Kroměříž
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 369466

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Velké náměstí 115
Kroměříž
767 01

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky