Veřejná zakázka: „UMÍSTĚNÍ FVE NA VYBRANÉ BUDOVY MĚSTA KROMĚŘÍŽE“ – PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 508
Systémové číslo: P23V00000009
Evidenční číslo zadavatele: VZ/2023/01
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 30.01.2023
Nabídku podat do: 15.02.2023 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: „UMÍSTĚNÍ FVE NA VYBRANÉ BUDOVY MĚSTA KROMĚŘÍŽE“ – PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE
 • Druh veřejné zakázky: Služby
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Veřejná zakázka je dle ust. § 35 zákona rozdělena na části (3). Dodavatel je oprávněn podat nabídku na plnění všech nebo jen některých částí veřejné zakázky nebo jen na plnění jedné části veřejné zakázky. Není-li uvedeno jinak, platí ustanovení těchto zadávacích podmínek pro každou část zakázky.

Předmětem zadávacího řízení je poskytnutí služby zadavateli spočívající ve zhotovení projektových dokumentací (dále také „PD") na realizaci fotovoltaických elektráren (dále také „FVE"), vč. komplexní přípravy ve věci připojení k distribuční soustavě na objektech, kterými jsou pozemní stavby určené zadavatelem, a poskytování s tím souvisejících činností, jak je specifikováno níže a v přílohách této zadávací dokumentace.

Blíže viz ZD.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 2 100 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • dle jednotlivých částí

Zadavatel

 • Úřední název: Město Kroměříž
 • IČO: 00287351
 • Poštovní adresa:
  Velké náměstí 115/1
  76701 Kroměříž
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 369466

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.mesto-kromeriz.cz)

Kontakt

Části veřejné zakázky

Odpovědné veřejné zadávání

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy