Veřejná zakázka: „Přechod pro chodce na ul. Velehradská, Kroměříž.“ – zhotovení stavby

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 521
Systémové číslo: P23V00000022
Evidenční číslo zadavatele: VZMR/2023/2/05
Datum zahájení: 05.04.2023
Nabídku podat do: 18.04.2023 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: „Přechod pro chodce na ul. Velehradská, Kroměříž.“ – zhotovení stavby
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu jsou stavební práce. Jedná se o vybudování nového chodníku a přechodu pro chodce s ochranným ostrůvkem přes silnici II. třídy č. 432 na ulici Velehradská v Kroměříži u schodiště k OD Tesco a hřbitova. Stavba se nachází v zastavěném území.
Stavební práce jsou situovány na silnici II/432 a přilehlých travnatých plochách a částečně za oplocením hřbitova. Pozemek je rovinatý až mírně svažitý a respektuje niveletu silnice. Součástí navrhovaného přechodu je realizace oboustranného osvětlení nástupní plochy a přechodu.
V prostoru stavby nebo její blízkosti se nachází podzemní vedení inženýrských sítí – STL plynovod, kanalizace, sdělovací kabely a zemní vedení VO.
Předmět díla je také specifikován projektovou dokumentací pro výběr dodavatele stavby v rozsahu pro vydání společného povolení stavby – dopravní stavby, zpracovanou Michalem Fiantou, se sídlem Lubná 121, 767 01 Lubná, IČO: 76178048, s názvem: „Přechod pro chodce na ul. Velehradská, Kroměříž“, smlouvou o dílo včetně jejích příloh, stavebním povolením č.j. MeUKM/000959/2023 ze dne 4.ledna 2023 a smlouvou o podmínkách a právu provést stavbu, č. SML/0471/22 ze dne26.9.2022, které jsou součásti zadávací dokumentace.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 500 590 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Kroměříž

Zadavatel

 • Úřední název: Město Kroměříž
 • IČO: 00287351
 • Poštovní adresa:
  Velké náměstí 115/1
  76701 Kroměříž
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 369466

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.mesto-kromeriz.cz)

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky