Veřejná zakázka: Rekonstrukce koupelen v domově pro seniory U Moravy

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 566
Systémové číslo: P24V00000017
Evidenční číslo zadavatele: VZMR/SSMK/2024/01
Datum zahájení: 25.04.2024
Nabídku podat do: 07.05.2024 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce koupelen v domově pro seniory U Moravy
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu jsou stavební práce. Jedná se o rekonstrukci koupelen v bloku A v Domově pro seniory U Moravy, Kroměříž. Jsou navrženy nové obklady, podlahy, zařizovací předměty a kompletní výměna navazujících rozvodů vodo – topo – elektro – VZT.
Zadavatel upozorňuje, že stavba bude probíhat za plného provozu domova pro seniory a domova se zvláštním režimem a stavební práce je možné provádět současně vždy pouze ve dvou koupelnách umístěných nad sebou na jedné stoupačce. Teprve po dokončení a dílčím předání prací v koupelnách na jedné stoupačce je možné uvolnit koupelny umístěné na jiné stoupačce a pokračovat ve stavebních pracích.
Rekonstruovány budou koupelny na stoupačkách č. A5 až A17. Rekonstrukce koupelen nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení stavby stavebnímu úřadu a bude provedena v režimu udržovacích prací.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 4 098 279 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Kroměříž

Zadavatel

 • Úřední název: Město Kroměříž
 • IČO: 00287351
 • Poštovní adresa:
  Velké náměstí 115/1
  76701 Kroměříž
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 369466

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Zadavatel upřednostňuje elektronické podání nabídky prostřednictvím elektronického nástroje (dále jen „EZAK“) dostupného na internetové adrese www.ezak.cz, nebo přímo na adrese: https://ezak.mesto-kromeriz.cz.
Zároveň je možné nabídky podávat v listinné podobě osobně, poštou nebo jinou obdobnou službou na kontaktní adresu zadavatele: Město Kroměříž, Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž.

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky