Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Samostatný parkovací systém P+G a B+R v Kroměříži – Parkovací dům na ulici Havlíčkova
podlimitní Příjem nabídek 08.11.2019 05.12.2019 10:00
Výkon zadavatelských činností pro veřejnou zakázku „Zajištění komplexního systému nakládání se směsným komunálním odpadem s využitelnými složkami komunálního odpadu na území města Kroměříž
VZ malého rozsahu Hodnocení 01.11.2019 15.11.2019 10:00
Zajištění úklidových služeb v budovách Městského úřadu Kroměříž
nadlimitní Hodnocení 04.10.2019 07.11.2019 10:00
„ŠKOLA PRO VŠECHNY, VĚDA HROU“ – KONEKTIVITA + IT (druhé opakované řízení)
nadlimitní Hodnocení 27.09.2019 30.10.2019 10:00
Pronájem tiskových zařízení
VZ malého rozsahu Zadáno 19.09.2019 07.10.2019 13:00
Odstranění objektů a hospodářských budov v lokalitě Dolní Zahrady, ul. U Zámečku v k.ú. Kroměříž - II. etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 11.09.2019 24.09.2019 10:00
Oprava dlážděného krytu chodníku na ulici Havlíčkova, Kroměříž
VZ malého rozsahu Zadáno 01.08.2019 12.08.2019 12:00
Oprava krytu chodníku na ulici Lutopecká a oprava chodníku na ulici Na Lindovce, Kroměříž
VZ malého rozsahu Zadáno 01.08.2019 14.08.2019 13:00
Kroměříž - Oprava krytu komunikace na ulici Generála Svobody
VZ malého rozsahu Zadáno 01.08.2019 14.08.2019 11:00
Stavební údržba mostu ev. č. M12 přes Věžecký potok na parc. č. 178/5 v k.ú. Postoupky
VZ malého rozsahu Zadáno 29.07.2019 08.08.2019 10:00
Nákup materiálu a zařízení pro aktivity MA21
VZ malého rozsahu Zadáno 23.07.2019 02.08.2019 10:00
Kroměříž - Rozšíření a digitalizace MKMS
VZ malého rozsahu Zadáno 22.07.2019 06.08.2019 10:00
Dodávka služebního vozidla Městské policie Kroměříž se speciální úpravou
VZ malého rozsahu Zadáno 28.06.2019 08.07.2019 10:00
Výkon zadavatelských činností pro veřejnou zakázku Polyfunkční dům havlíčkova 01 - Parkovací dům Havlíčkova 1, Kroměříž
VZ malého rozsahu Zadáno 28.06.2019 09.07.2019 10:00
Podzemní a polopodzemní kontejnery - projektové práce
VZ malého rozsahu Zadáno 12.06.2019 24.06.2019 11:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5 6 10  ››