Veřejné zakázky města Kroměříže

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Město Kroměříž.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Trávník, havarijní oprava dešťové kanalizace DV1-Š1-Nátok1
Město Kroměříž
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.04.2024 29.04.2024 10:00
Modernizace a rekonstrukce školní jídelny na ZŠ Zachar, Kroměříž
Město Kroměříž
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 12.04.2024 24.04.2024 10:00
Rekonstrukce trysek a přepadových kanálků dětského a plaveckého bazénu
Město Kroměříž
VZ malého rozsahu Hodnocení 05.04.2024 17.04.2024 10:00
Gastro – užitkový kontejner Těšnovice
Město Kroměříž
VZ malého rozsahu Hodnocení 04.04.2024 16.04.2024 10:00
Odstavné stání na ulici ČS. Armády, Kroměříž
Město Kroměříž
VZ malého rozsahu Hodnocení 11.03.2024 21.03.2024 10:00
SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE – PLAVECKÝ BAZÉN
Město Kroměříž
podlimitní Hodnocení 04.03.2024 18.04.2024 10:00
Ovocný sad Zlámanka
Město Kroměříž
VZ malého rozsahu Hodnocení 01.03.2024 12.03.2024 10:00
Azylový dům ASTRAS – rekonstrukce sociálního zázemí objektu
Město Kroměříž
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 28.02.2024 28.03.2024 10:00
CHODNÍK A ZASTÁVKA NA ULICI LUTOPECKÁ A CHODNÍK V ULICI OBVODOVÁ, KROMĚŘÍŽ
Město Kroměříž
podlimitní Vyhodnoceno 29.01.2024 16.02.2024 09:00
VÝMĚNA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ A OPRAVA KROVU ZŠ KOMENSKÉHO KROMĚŘÍŽ
Město Kroměříž
podlimitní Hodnocení 29.01.2024 20.02.2024 10:00
Obnova projekční DCI technologie v kině Nadsklepí
Město Kroměříž
podlimitní Hodnocení 29.01.2024 15.02.2024 09:00
Administrativní budova – spisovna MěÚ Kroměříž
Město Kroměříž
podlimitní Hodnocení 29.01.2024 06.03.2024 10:00
všechny zakázky