Veřejná zakázka: Oprava krytu chodníku na ulici Lutopecká a oprava chodníku na ulici Na Lindovce, Kroměříž

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 324
Systémové číslo: P19V00000040
Evidenční číslo zadavatele: VZMR/2019/2/12
Datum zahájení: 01.08.2019
Nabídku podat do: 14.08.2019 13:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava krytu chodníku na ulici Lutopecká a oprava chodníku na ulici Na Lindovce, Kroměříž
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu jsou stavební práce. Veřejná zakázka je dělená na dvě dílčí části. Uchazeč může podat nabídku buď na obě dílčí části nebo pouze na jednotlivou část.

Dílčí část 1: Oprava krytu chodníku na ulici Lutopecká, Kroměříž
Dílčí část 2: Oprava chodníku na ulici Na Lindovce, Kroměříž

První část: Oprava krytu chodníku na ulici Lutopecká, Kroměříž
Stavba řeší opravu krytu chodníků a výměnu obrubníků na ulici Lutopecká. Jedná se o pravostranný chodník ve směru od ulice Odbojářů po RD č.p. 1401. Stavba není dělena na samostatné úseky. Celková délka řešené stavby je cca 253 m. Oprava chodníku zachovává rozsah a šířky stávajících chodníků a ploch. Základní šířka chodníku je řešena v šíři 1,60 m. Veškeré šířky jsou počítány bez chodníkových obrubníků. Kapacitně je řešeno cca 407 m2 ploch chodníků určených k předláždění.
Terénní úpravy jsou projektem uvažovány pouze zásypy a vyrovnání terénu v místě okolo chodníkových obrubníků

Druhá část: Oprava chodníku na ulici Na Lindovce, Kroměříž
Stavba řeší opravu chodníků na ulici Na Lindovce. Jedná se o pravostranný chodník ve směru od křižovatky s ulicí Kojetínská.
Je rozdělen do 4 samostatných úseků:
úsek č. 1 - chodník od křižovatky s ulicí Kojetínská po ulici Květná úsek č. 2 - chodník od ulice Květná po vjezd do areálu odborného učiliště
úsek č. 3 - chodník od vjezdu do areálu SOU po křižovatku s ul. Koperníkova
úsek č. 4 - chodník od ul. Koperníkova po ulici Odbojářů
Celková délka řešené stavby je cca 416 m. Oprava chodníku zachovává stávající rozsah a šířky stávajících chodníků a pioch. Základní šířka chodníku je řešena v šíři 1,60 a 1,80 m.
Kapacitně je řešeno cca 804 m2 ploch chodníků a 215 m2 sjezdů určených k předláždění.
Terénní úpravy jsou projektem uvažovány pouze zásypy a vyrovnání terénu v místě okolo chodníkových obrubníků.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 3 570 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Město Kroměříž
 • IČO: 00287351
 • Poštovní adresa:
  Velké náměstí 115/1
  76701 Kroměříž
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 369466

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
podatelna MěÚ Kroměříž, Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž

Kontakt

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy